Sổ Loto vip

Sổ lô VIP là công cụ giúp bạn chấm điểm được con lô mà mình yêu thích. Công cụ dựa theo cầu theo Năm, Tháng, Ngày, Thứ, Số ngày chưa về, Không về liên tiếp, Về liên tiếp, Nhịp về, Số nháy đã về. Dựa vào các tiêu chí. Mỗi tiêu chí là được 1 điểm. Vậy con Lô nào có điểm cao nhất là từ 5 điểm trở lên có khả năng về cao nhất. Bạn hãy chọn cầu theo đài và theo số ngày thống kê gần nhất nhé.
LotoNămThángNgàyThứSố ngày chưa vềKhông về liên tiếpVề liên tiếpNhịpNháyĐiểm hôm nay 08/12
00 16 2 / 7 0 / 0 2 / 2 0 0 điểm 2 ngày 0 5 - 0 điểm 2 điểm
01 11 0 / 5 0 / 0 0 / 1 8 1 điểm 0 ngày 0 3 - 0 điểm 2 điểm
02 13 1 / 6 0 / 0 2 / 1 6 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
03 20 0 / 10 1 / 0 3 / 2 8 1 điểm 0 ngày 0 4 - 0 điểm 3 điểm
04 14 2 / 6 1 / 0 1 / 2 4 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 2 điểm
05 10 2 / 4 1 / 0 1 / 1 2 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
06 14 1 / 6 0 / 0 2 / 2 1 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
07 18 6 / 6 0 / 0 2 / 2 1 1 điểm 0 ngày 1 2 - 0 điểm 5 điểm
08 17 3 / 7 0 / 0 1 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 1 điểm
09 14 0 / 7 0 / 0 6 / 1 8 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 3 điểm
10 19 0 / 9 1 / 0 2 / 2 7 1 điểm 0 ngày 2 0 - 0 điểm 4 điểm
11 17 2 / 7 0 / 0 3 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 2 điểm
12 15 4 / 5 0 / 0 1 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 1 điểm
13 20 4 / 8 2 / 0 3 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 4 - 0 điểm 2 điểm
14 11 0 / 5 0 / 0 1 / 1 11 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
15 11 0 / 5 0 / 0 4 / 1 8 1 điểm 0 ngày 0 1 - 1 điểm 4 điểm
16 14 4 / 5 0 / 0 2 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 3 điểm
17 17 4 / 6 0 / 0 1 / 2 0 0 điểm 0 ngày 1 1 - 0 điểm 2 điểm
18 16 1 / 7 1 / 0 0 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 2 điểm
19 22 6 / 8 0 / 0 4 / 3 0 0 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 2 điểm
20 17 3 / 7 0 / 0 3 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
21 10 2 / 4 0 / 0 2 / 1 1 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
22 17 3 / 7 0 / 0 3 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
23 14 3 / 5 0 / 0 1 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 2 điểm
24 17 0 / 8 2 / 0 1 / 2 11 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 2 điểm
25 15 3 / 6 0 / 0 2 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
26 16 4 / 6 1 / 0 3 / 2 4 1 điểm 0 ngày 0 1 - 1 điểm 4 điểm
27 22 4 / 9 1 / 0 4 / 3 0 0 điểm 0 ngày 1 2 - 0 điểm 3 điểm
28 13 1 / 6 1 / 0 0 / 2 3 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 2 điểm
29 19 1 / 9 0 / 0 3 / 2 6 1 điểm 0 ngày 0 3 - 0 điểm 3 điểm
30 14 4 / 5 0 / 0 1 / 2 3 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 2 điểm
31 13 4 / 4 0 / 0 0 / 2 1 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 3 điểm
32 17 1 / 8 0 / 0 2 / 2 6 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
33 15 3 / 6 0 / 0 1 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 2 điểm
34 4 1 / 1 0 / 0 0 / 0 0 0 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
35 16 2 / 7 0 / 0 4 / 2 4 1 điểm 0 ngày 0 1 - 1 điểm 4 điểm
36 24 5 / 9 0 / 0 4 / 3 1 1 điểm 0 ngày 4 2 - 1 điểm 5 điểm
37 16 6 / 5 0 / 0 2 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 4 - 0 điểm 3 điểm
38 13 1 / 6 0 / 0 4 / 1 1 1 điểm 0 ngày 0 2 - 1 điểm 4 điểm
39 10 1 / 4 0 / 0 0 / 1 3 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 2 điểm
40 18 1 / 8 0 / 0 4 / 2 1 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
41 12 1 / 5 0 / 0 1 / 1 1 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
42 9 0 / 4 1 / 0 0 / 1 7 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 2 điểm
43 21 1 / 10 1 / 0 4 / 2 6 1 điểm 0 ngày 1 2 - 0 điểm 4 điểm
44 24 3 / 10 0 / 0 6 / 3 0 0 điểm 2 ngày 2 3 - 0 điểm 3 điểm
45 15 1 / 7 1 / 0 2 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 2 điểm
46 12 2 / 5 0 / 0 1 / 1 2 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
47 14 3 / 5 0 / 0 3 / 1 2 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
48 17 1 / 8 1 / 0 0 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 2 điểm
49 21 0 / 10 1 / 0 3 / 3 16 1 điểm 0 ngày 0 3 - 0 điểm 3 điểm
50 12 0 / 6 0 / 0 1 / 1 7 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
51 8 2 / 3 0 / 0 1 / 1 1 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 3 điểm
52 21 2 / 9 0 / 0 3 / 3 4 1 điểm 0 ngày 0 3 - 0 điểm 3 điểm
53 18 0 / 9 0 / 0 1 / 2 7 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 2 điểm
54 19 4 / 7 0 / 0 2 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
55 22 5 / 8 0 / 0 2 / 3 2 1 điểm 0 ngày 1 0 - 0 điểm 3 điểm
56 11 0 / 5 0 / 0 1 / 1 14 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
57 12 1 / 5 0 / 0 1 / 1 1 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
58 12 2 / 5 1 / 0 2 / 1 0 0 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 2 điểm
59 19 2 / 8 0 / 0 3 / 2 1 1 điểm 0 ngày 2 3 - 0 điểm 4 điểm
60 17 1 / 8 0 / 0 3 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 3 - 0 điểm 2 điểm
61 17 6 / 5 0 / 0 3 / 2 0 0 điểm 2 ngày 2 3 - 0 điểm 4 điểm
62 16 2 / 7 0 / 0 3 / 2 0 0 điểm 2 ngày 1 1 - 1 điểm 4 điểm
63 10 2 / 4 0 / 0 2 / 1 3 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
64 12 1 / 5 0 / 0 2 / 1 3 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
65 23 4 / 9 0 / 0 1 / 3 4 1 điểm 0 ngày 0 6 - 0 điểm 2 điểm
66 10 2 / 4 0 / 0 0 / 1 1 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 2 điểm
67 10 0 / 5 0 / 0 0 / 1 16 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 2 điểm
68 12 0 / 6 0 / 0 4 / 1 10 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
69 11 0 / 5 0 / 0 2 / 1 11 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
70 15 0 / 7 1 / 0 1 / 2 7 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 2 điểm
71 12 0 / 6 1 / 0 0 / 2 8 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 2 điểm
72 24 2 / 11 1 / 0 4 / 3 4 1 điểm 0 ngày 0 3 - 0 điểm 3 điểm
73 19 2 / 8 1 / 0 3 / 2 1 1 điểm 0 ngày 0 1 - 1 điểm 4 điểm
74 14 1 / 6 0 / 0 1 / 2 3 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 2 điểm
75 14 3 / 5 0 / 0 0 / 2 1 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 2 điểm
76 20 0 / 10 0 / 0 5 / 2 12 1 điểm 0 ngày 0 4 - 0 điểm 3 điểm
77 17 2 / 7 0 / 0 1 / 2 4 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 2 điểm
78 14 4 / 5 0 / 0 1 / 2 0 0 điểm 2 ngày 0 0 - 0 điểm 1 điểm
79 22 1 / 10 0 / 0 8 / 2 6 1 điểm 0 ngày 0 3 - 1 điểm 4 điểm
80 15 2 / 6 0 / 0 3 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 2 điểm
81 16 2 / 7 0 / 0 3 / 2 1 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
82 23 0 / 11 0 / 0 2 / 3 8 1 điểm 0 ngày 0 3 - 0 điểm 2 điểm
83 22 0 / 11 0 / 0 5 / 2 7 1 điểm 0 ngày 0 6 - 1 điểm 4 điểm
84 15 1 / 7 0 / 0 3 / 2 1 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
85 14 4 / 5 0 / 0 1 / 2 4 1 điểm 0 ngày 0 4 - 0 điểm 2 điểm
86 14 1 / 6 0 / 0 4 / 1 6 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
87 13 1 / 6 1 / 0 1 / 2 6 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 2 điểm
88 18 2 / 8 0 / 0 2 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 2 điểm
89 13 2 / 5 0 / 0 1 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 1 điểm
90 15 0 / 7 1 / 0 2 / 2 7 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
91 17 2 / 7 0 / 0 2 / 2 3 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 3 điểm
92 13 2 / 5 0 / 0 1 / 2 0 0 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 1 điểm
93 16 0 / 8 1 / 0 1 / 2 16 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 2 điểm
94 15 1 / 7 0 / 0 2 / 2 2 1 điểm 0 ngày 0 2 - 0 điểm 3 điểm
95 11 0 / 5 0 / 0 2 / 1 14 1 điểm 0 ngày 0 0 - 0 điểm 3 điểm
96 18 1 / 8 1 / 0 2 / 2 3 1 điểm 0 ngày 0 1 - 0 điểm 3 điểm
97 17 0 / 8 0 / 0 3 / 2 11 1 điểm 0 ngày 0 4 - 0 điểm 3 điểm
98 22 1 / 10 0 / 0 1 / 3 6 1 điểm 0 ngày 0 5 - 0 điểm 2 điểm
99 16 2 / 7 0 / 0 1 / 2 1 1 điểm 0 ngày 2 2 - 0 điểm 3 điểm