Tổng hợp VIP các kênh chốt KQXS MB Loto Top

Đây là thống kê số được các kênh chốt nhiều nhất sắp xếp ưu tiên từ trái qua phải. Bạn hãy chọn số top ở trên để xem.

STT Ngày tháng Giải ĐBKhả năng về ưu tiên từ trái qua phảiKết Quả vềTrạng thái
1 07/12/2023-T5 93178 00,07,70,05,50,17,33,57,71,77,01,02,06,08,09,10,52,55,60,75 00,17,08,08,60 20 về 5
2 06/12/2023-T4 47521 00,99,89,98,18,39,73,78,81,01,10,12,17,21,23,27,28,34,37,38 00,99,73,78,81,21,38 20 về 7
3 05/12/2023-T3 87694 00,99,89,98,18,39,73,78,81,01,10,12,17,21,23,27,28,34,37,38 18,12,23,37 20 về 4
4 04/12/2023-T2 01716 00,99,89,98,18,39,73,78,81,01,10,12,17,21,23,27,28,34,37,38 39,17,21,28,37,37 20 về 6
5 03/12/2023-CN 87485 00,99,89,98,18,39,73,78,81,01,10,12,17,21,23,27,28,34,37,38 78,12,17,23,27,37 20 về 6
6 02/12/2023-T7 87485 00,20,70,02,07,04,05,08,40,50,58,75,03,13,14,25,27,31,41,53 07,04,25,27 20 về 4
7 01/12/2023-T6 07426 00,20,70,02,07,04,05,08,40,50,58,75,03,13,14,25,27,31,41,53 02,07,07,05,58,13,13 20 về 7
8 30/11/2023-T5 03141 11,51,01,02,15,20,00,05,06,10,50,09,12,14,16,21,25,27,41,52 05,10,50,41 20 về 4
9 29/11/2023-T4 11913 00,03,07,08,05,09,30,50,53,57,70,80,90,02,06,15,24,35,37,39 03,07,09,09,70,02,06,15,39 20 về 9
Tổng về: 52 / 180 - Tỷ lệ : 28%