Công cụ test và ghép càng dàn đặc biệt VIP

STT Ngày tháng Giải ĐBCàng 4Càng 3Dàn đặc biệt Trúng đặc biệt
1 07/12/2023-T5 93178 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
2 06/12/2023-T4 47521 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 21
3 05/12/2023-T3 87694 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
4 04/12/2023-T2 01716 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 716
5 03/12/2023-CN 87485 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
6 02/12/2023-T7 87485 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
7 01/12/2023-T6 07426 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
8 30/11/2023-T5 03141 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 141
9 29/11/2023-T4 11913 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 13
10 28/11/2023-T3 84757 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4757
11 27/11/2023-T2 11873 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 73
12 26/11/2023-CN 08816 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 16
13 25/11/2023-T7 20952 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
14 24/11/2023-T6 20952 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
15 23/11/2023-T5 14670 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4670
16 22/11/2023-T4 17948 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 48
17 21/11/2023-T3 49071 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
18 20/11/2023-T2 38429 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 29
19 19/11/2023-CN 98371 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
20 18/11/2023-T7 95110 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 110
21 17/11/2023-T6 54869 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 69
22 16/11/2023-T5 33859 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 59
23 15/11/2023-T4 85800 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 00
24 14/11/2023-T3 19412 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
25 13/11/2023-T2 98375 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
26 12/11/2023-CN 08391 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
27 11/11/2023-T7 94670 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4670
28 10/11/2023-T6 34562 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
29 09/11/2023-T5 98526 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
30 08/11/2023-T4 10949 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
31 07/11/2023-T3 91484 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4 ngày
32 06/11/2023-T2 13484 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 5 ngày
33 05/11/2023-CN 55858 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 6 ngày
34 04/11/2023-T7 65761 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 761
35 03/11/2023-T6 93127 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
36 02/11/2023-T5 20136 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0136
37 01/11/2023-T4 39267 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 267
38 31/10/2023-T3 34684 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
39 30/10/2023-T2 38050 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
40 29/10/2023-CN 07157 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 7157
41 28/10/2023-T7 74036 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 4036
42 27/10/2023-T6 26788 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
43 26/10/2023-T5 26788 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
44 25/10/2023-T4 61380 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 80
45 24/10/2023-T3 91388 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
46 23/10/2023-T2 45844 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
47 22/10/2023-CN 91918 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 18
48 21/10/2023-T7 57349 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
49 20/10/2023-T6 42888 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
50 19/10/2023-T5 45305 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 3 ngày
51 18/10/2023-T4 28600 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 600
52 17/10/2023-T3 70876 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 76
53 16/10/2023-T2 94540 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
54 15/10/2023-CN 15013 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 013
55 14/10/2023-T7 59454 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 54
56 13/10/2023-T6 40620 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 0620
57 12/10/2023-T5 50875 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
58 11/10/2023-T4 49140 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 2 ngày
59 10/10/2023-T3 84521 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 21
60 09/10/2023-T2 91245 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 245
61 08/10/2023-CN 75188 0,2,4,6,7 6,2,0,1,7 Xem 64 số 1 ngày
Tổng về 4 càng 27 ngày Ăn 4 càng 7 lần - Tổng về 3 càng 25 ngày ăn 3 càng 15 lần -Trúng đặc biệt 29 ngày
Kết quả nuôi: Về 0 ngày - Xịt 0 ngày

Công cụ kiểm tra (test) dàn đặc biệt là công cụ giúp bạn kiểm tra được dàn của bạn về những ngày nào, ngoài ra còn giúp bạn ghép càng 4 càng 3 nhanh nhất. Trên là bộ càng 3,4 và dàn 64s được fix sẵn để các bạn tham khảo. Bạn có thể chỉnh sửa theo dàn của bạn