Công cụ lọc lô VIP - Kết Quả Nét

STT Ngày tháng Giải ĐB Khả năng về Kết quả về Trạng thái Về sau 1 ngày Về sau 2 ngày Về sau 3 ngày
0
Lượt quay tiếp
12,15,21,23,28,43
1 07/12/2023-T5 93178 03,11,21,26,30,42 11,11
2 06/12/2023-T4 47521 13,15,31,32,37,44 31,31,44
3 05/12/2023-T3 87694 01,06,07,10,11,16 16
4 04/12/2023-T2 01716 13,15,30,31,32,35 13,30,30
5 03/12/2023-CN 87485 13,15,30,31,32,35 30,35
6 02/12/2023-T7 87485 02,07,08,21,26,52 07,26,52
7 01/12/2023-T6 07426 03,05,08,30,41,46 05
8 30/11/2023-T5 03141 02,04,13,16,18,20 18
9 29/11/2023-T4 11913 02,07,12,21,34,39 02,07,12,39
10 28/11/2023-T3 84757 01,02,10,16,20,23 10
11 27/11/2023-T2 11873 03,07,08,11,16,53 07,53,53
12 26/11/2023-CN 08816 02,07,20,25,52,57 07
13 25/11/2023-T7 20952 02,07,20,25,52,57 20,52
14 24/11/2023-T6 20952 05,07,19,20,25,50 20
15 23/11/2023-T5 14670 08,12,21,43,48,62 08,48,62
16 22/11/2023-T4 17948 08,13,21,26,31,44 13,13,13,26
17 21/11/2023-T3 49071 11,24,29,33,74,79
18 20/11/2023-T2 38429 08,17,21,26,43,48 43
19 19/11/2023-CN 98371 01,10,14,15,40,41 14,41
20 18/11/2023-T7 95110 04,09,14,15,19,51 04
21 17/11/2023-T6 54869 04,06,09,14,38,41 04,09
22 16/11/2023-T5 33859 00,05,13,30,31,35 30
23 15/11/2023-T4 85800 01,03,10,12,14,17 10,14
24 14/11/2023-T3 19412 12,17,20,21,25,43 12,43
25 13/11/2023-T2 98375 01,03,08,10,41,46 03,10
26 12/11/2023-CN 08391 07,13,20,25,31,44 13,31
27 11/11/2023-T7 94670 07,08,12,17,39,62 08,17,17,62
28 10/11/2023-T6 34562 08,17,21,26,43,48 43
29 09/11/2023-T5 98526 01,10,13,15,31,44 10,13,15
30 08/11/2023-T4 10949 01,10,12,21,34,39 10
31 07/11/2023-T3 91484 04,12,18,21,34,39 12
Tổng về: 0 / 0 về (tỷ lệ 0%) - Sau 1 ngày 0/0 - 2 ngày 0/0- 3 ngày 0/0
Tổng 4 càng: 0 / 0 - Tổng 3 càng: 0 / 0
Ví dụ: 1 điểm = 23.000đ - Tổng về: 0*80.000đ - 0*23.000đ = / Sau 1 ngày = / Sau 2 ngày = / Sau 3 ngày =
Áp dụng công thức (ngày thứ 3 tham khảo) đến khi nào về thì dừng - Tổng =

Chúng tôi dựa vào công cụ này để kết hợp thuật toán (cầu loto) và tần suất (các ngày về nhiều nhất) để đưa ra 10 số về nhiều nhất để bạn chọn. Thường thì sẽ về tỷ lệ 30-40%. Kết hợp công thức chơi 246 hoặc 138 bạn sẽ chiến thắng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website.
Thông báo ! Từ ngày 16/11: chúng tôi thử nghiệm càng lô 3 số 4 số để test tỷ lệ về đạt tỷ lệ ăn cao nhất rồi chúng tôi đưa ra bảng ưu tiên