LOTO
98
Thống kê loto 98 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 0 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 6 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
0 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 7
Ngày
0 / 2
Thứ
6 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 78 lần Tháng 01 về 5 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 5 lần
Tháng 04 về 5 lần
Tháng 05 về 4 lần
Tháng 06 về 11 lần
Tháng 07 về 6 lần
Tháng 08 về 7 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 11 lần
Tháng 11 về 10 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 5 lần
02 về 4 lần
03 về 0 lần
04 về 0 lần
05 về 2 lần
06 về 3 lần
07 về 4 lần
08 về 0 lần
09 về 3 lần
10 về 1 lần
11 về 2 lần
12 về 3 lần
13 về 2 lần
14 về 0 lần
15 về 4 lần
16 về 4 lần
17 về 6 lần
18 về 4 lần
19 về 3 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 2 lần
23 về 2 lần
24 về 1 lần
25 về 2 lần
26 về 0 lần
27 về 3 lần
28 về 4 lần
29 về 8 lần
30 về 3 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 12 lần
Thứ 3 về 9 lần
Thứ 4 về 13 lần
Thứ 5 về 17 lần
Thứ 6 về 6 lần
Thứ 7 về 10 lần
CN về 11 lần
19 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -4 lần
9 ngày -5 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -3 lần
6 ngày -1 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -8 lần
2 ngày -9 lần
1 ngày -8 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 3 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 23/11 Thứ 5
3 nháy 15/11 Thứ 4
2 nháy 30/10 Thứ 2
3 nháy 29/10 Chủ nhật
2 nháy 28/10 Thứ 7
2 nháy 17/08 Thứ 5
2 nháy 17/06 Thứ 7
2 nháy 09/06 Thứ 6
2 nháy 01/06 Thứ 5