LOTO
66
Thống kê loto 66 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 8
Ngày
4 / 2
Thứ
16 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
10 - 0 điểm
về 90 lần Tháng 01 về 9 lần
Tháng 02 về 6 lần
Tháng 03 về 7 lần
Tháng 04 về 5 lần
Tháng 05 về 7 lần
Tháng 06 về 11 lần
Tháng 07 về 9 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 15 lần
Tháng 10 về 4 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 0 lần
02 về 1 lần
03 về 2 lần
04 về 2 lần
05 về 1 lần
06 về 6 lần
07 về 3 lần
08 về 4 lần
09 về 2 lần
10 về 3 lần
11 về 1 lần
12 về 6 lần
13 về 4 lần
14 về 4 lần
15 về 4 lần
16 về 2 lần
17 về 3 lần
18 về 4 lần
19 về 4 lần
20 về 2 lần
21 về 4 lần
22 về 2 lần
23 về 1 lần
24 về 6 lần
25 về 2 lần
26 về 2 lần
27 về 4 lần
28 về 2 lần
29 về 4 lần
30 về 2 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 8 lần
Thứ 3 về 15 lần
Thứ 4 về 18 lần
Thứ 5 về 14 lần
Thứ 6 về 16 lần
Thứ 7 về 3 lần
CN về 16 lần
25 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
13 ngày -2 lần
11 ngày -1 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -13 lần
1 ngày -21 lần
về liên tiếp 2 ngày 8 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 06/12 Thứ 4
2 nháy 12/11 Chủ nhật
2 nháy 21/09 Thứ 5
3 nháy 17/09 Chủ nhật
2 nháy 10/09 Chủ nhật
2 nháy 31/08 Thứ 5
2 nháy 24/08 Thứ 5
2 nháy 08/08 Thứ 3
2 nháy 14/06 Thứ 4
2 nháy 26/03 Chủ nhật