LOTO
52
Thống kê loto 52 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 2 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 4 ngày
Nhịp đang về: 2 lần
ĐIỂM
2 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 9
Ngày
0 / 3
Thứ
16 / 14
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
14 - 0 điểm
về 102 lần Tháng 01 về 8 lần
Tháng 02 về 4 lần
Tháng 03 về 9 lần
Tháng 04 về 10 lần
Tháng 05 về 9 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 13 lần
Tháng 08 về 8 lần
Tháng 09 về 8 lần
Tháng 10 về 9 lần
Tháng 11 về 14 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 6 lần
02 về 4 lần
03 về 5 lần
04 về 2 lần
05 về 2 lần
06 về 2 lần
07 về 4 lần
08 về 0 lần
09 về 5 lần
10 về 4 lần
11 về 3 lần
12 về 3 lần
13 về 1 lần
14 về 3 lần
15 về 1 lần
16 về 1 lần
17 về 3 lần
18 về 9 lần
19 về 5 lần
20 về 2 lần
21 về 2 lần
22 về 7 lần
23 về 2 lần
24 về 7 lần
25 về 5 lần
26 về 3 lần
27 về 4 lần
28 về 1 lần
29 về 3 lần
30 về 2 lần
31 về 1 lần
Thứ 2 về 15 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 19 lần
Thứ 5 về 11 lần
Thứ 6 về 16 lần
Thứ 7 về 21 lần
CN về 10 lần
13 ngày -1 lần
12 ngày -1 lần
11 ngày -1 lần
10 ngày -2 lần
9 ngày -1 lần
8 ngày -3 lần
7 ngày -1 lần
6 ngày -6 lần
5 ngày -3 lần
4 ngày -8 lần
3 ngày -10 lần
2 ngày -16 lần
1 ngày -15 lần
về liên tiếp 2 ngày 12 lần
về liên tiếp 3 ngày 2 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
2 nháy 27/11 Thứ 2
2 nháy 18/11 Thứ 7
2 nháy 25/10 Thứ 4
2 nháy 07/10 Thứ 7
2 nháy 22/07 Thứ 7
2 nháy 11/07 Thứ 3
2 nháy 01/07 Thứ 7
2 nháy 18/06 Chủ nhật
3 nháy 22/04 Thứ 7
2 nháy 19/04 Thứ 4
2 nháy 10/04 Thứ 2
2 nháy 24/03 Thứ 6
2 nháy 03/03 Thứ 6
2 nháy 18/01 Thứ 4