LOTO
41
Thống kê loto 41 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 0 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 1 ngày
Nhịp đang về: 0 lần
ĐIỂM
0 / 6


Năm
2023
Tháng
1 / 7
Ngày
1 / 2
Thứ
11 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
9 - 0 điểm
về 84 lần Tháng 01 về 6 lần
Tháng 02 về 11 lần
Tháng 03 về 9 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 11 lần
Tháng 06 về 8 lần
Tháng 07 về 4 lần
Tháng 08 về 5 lần
Tháng 09 về 9 lần
Tháng 10 về 5 lần
Tháng 11 về 7 lần
Tháng 12 về 1 lần
01 về 3 lần
02 về 0 lần
03 về 4 lần
04 về 1 lần
05 về 2 lần
06 về 3 lần
07 về 6 lần
08 về 1 lần
09 về 1 lần
10 về 0 lần
11 về 6 lần
12 về 3 lần
13 về 1 lần
14 về 2 lần
15 về 6 lần
16 về 3 lần
17 về 4 lần
18 về 1 lần
19 về 2 lần
20 về 4 lần
21 về 2 lần
22 về 2 lần
23 về 3 lần
24 về 3 lần
25 về 0 lần
26 về 7 lần
27 về 2 lần
28 về 2 lần
29 về 2 lần
30 về 5 lần
31 về 3 lần
Thứ 2 về 9 lần
Thứ 3 về 11 lần
Thứ 4 về 17 lần
Thứ 5 về 10 lần
Thứ 6 về 11 lần
Thứ 7 về 8 lần
CN về 18 lần
18 ngày -2 lần
17 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
11 ngày -2 lần
10 ngày -2 lần
8 ngày -4 lần
7 ngày -4 lần
6 ngày -3 lần
5 ngày -4 lần
4 ngày -5 lần
3 ngày -13 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -14 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
2 nháy 28/10 Thứ 7
2 nháy 07/08 Thứ 2
2 nháy 30/07 Chủ nhật
2 nháy 03/06 Thứ 7
2 nháy 17/05 Thứ 4
2 nháy 16/05 Thứ 3
2 nháy 26/04 Thứ 4
2 nháy 07/03 Thứ 3
5 nháy 26/02 Chủ nhật