LOTO
35
Thống kê loto 35 của năm 2023
Điểm hôm nay 08/12/2023 là: 3 / 6 điểm
Số ngày chưa về gần nhất: 4 ngày
Nhịp đang về: 1 lần
ĐIỂM
3 / 6


Năm
2023
Tháng
2 / 7
Ngày
4 / 2
Thứ
13 / 12
Không về liên tiếp
0 điểm
Về liên tiếp
0 ngày
Nháy
8 - 0 điểm
về 86 lần Tháng 01 về 13 lần
Tháng 02 về 12 lần
Tháng 03 về 6 lần
Tháng 04 về 8 lần
Tháng 05 về 5 lần
Tháng 06 về 5 lần
Tháng 07 về 7 lần
Tháng 08 về 5 lần
Tháng 09 về 7 lần
Tháng 10 về 8 lần
Tháng 11 về 8 lần
Tháng 12 về 2 lần
01 về 3 lần
02 về 5 lần
03 về 4 lần
04 về 2 lần
05 về 4 lần
06 về 3 lần
07 về 4 lần
08 về 4 lần
09 về 1 lần
10 về 2 lần
11 về 5 lần
12 về 3 lần
13 về 6 lần
14 về 4 lần
15 về 4 lần
16 về 4 lần
17 về 5 lần
18 về 5 lần
19 về 2 lần
20 về 2 lần
21 về 1 lần
22 về 1 lần
23 về 3 lần
24 về 1 lần
25 về 2 lần
26 về 1 lần
27 về 1 lần
28 về 0 lần
29 về 3 lần
30 về 1 lần
31 về 0 lần
Thứ 2 về 7 lần
Thứ 3 về 10 lần
Thứ 4 về 11 lần
Thứ 5 về 16 lần
Thứ 6 về 13 lần
Thứ 7 về 15 lần
CN về 14 lần
21 ngày -1 lần
19 ngày -1 lần
15 ngày -1 lần
13 ngày -1 lần
9 ngày -4 lần
8 ngày -2 lần
7 ngày -2 lần
6 ngày -4 lần
5 ngày -6 lần
4 ngày -6 lần
3 ngày -14 lần
2 ngày -7 lần
1 ngày -11 lần
về liên tiếp 2 ngày 9 lần
về liên tiếp 3 ngày 4 lần
về liên tiếp 4 ngày 1 lần
3 nháy 13/10 Thứ 6
2 nháy 11/07 Thứ 3
2 nháy 16/04 Chủ nhật
2 nháy 17/02 Thứ 6
2 nháy 08/02 Thứ 4
3 nháy 18/01 Thứ 4
2 nháy 07/01 Thứ 7
2 nháy 05/01 Thứ 5